O společnosti

Úřední deska společnosti


Tesla Stropkov - Čechy, a.s. je obchodní společnost, která zastupuje a chrání zájmy tradičního slovenského výrobce TESLA STROPKOV, a.s. na českém trhu.
    Akciová společnost byla založena v roce 1993 krátce po rozdělení Československa se základním posláním, kterým bylo, je a i do budoucnosti zůstává naplňování požadavků odběratelů výrobků mateřské firmy v České republice.
    Hlavním předmětem činnosti je komplexní zabezpečení prodeje výrobků TESLA STROPKOV na českém trhu. Nezbytným předpokladem úspěšného prodeje je vedle udržování obchodních vztahů a pružné distribuce zboží po celé ČR i servisní a poradenská činnost a v neposlední řadě optimalizace skladových zásob, tak aby pokud možno vždy mohlo být naplněno základní motto firmy „Spokojenost zákazníka = kvalitně a včas“.
    Naší hlavní filozofií je učinit vždy vše pro to, aby náš současný zákazník zůstal naším zákazníkem i v budoucnu a aby svojí spokojeností s našimi službami přispíval k šíření dobrého jména TESLA STROPKOV.
    Kvalita poskytovaných služeb je každoročně prověřována certifikačními resp. recertifikačními audity společnosti TÜV NORD CERT GmbH podle normy ISO 9001.

 

Tesla Stropkov a.s.

 

   Na jaře roku 1960 se ve Stropkovském závodě TESLA poprvé rozběhla výroba součástek telekomunikační a signalizační techniky. Nosným programem se staly telefonní přístroje, k nimž se později přidala domácí dorozumívací zařízení.

   Dnes je činnost podniku zaměřená na telekomunikační techniku, domácí dorozumívací audio a video systémy, výrobky elektroinstalačního charakteru, elektroakustické přístroje, zámky a kování, registrační pokladny, konstrukční prvky pro elektrotechnický a automobilový průmysl atd.

   Za období 50 let prošla firma rozsáhlými změnami. Největší pokrok zaznamenala v oblasti výzkumu, vývoje a výrobních technologií velkosériové výroby, jejíž úroveň je dnes srovnatelná s evropským standardem. Pokrok v kvalitě byl dosažen především díky zavedení automatizovaného systému řízení a později certifikovaného systému řízení managementu kvality.

   TESLA STROPKOV, a.s. je nepochybně firmou s dlouholetou tradicí a široce diverzifikovanou výrobou s rozsáhlou a vyspělou technologickou základnou. Zaručuje kompletní výrobní cyklus.

   Cílem akciové společnosti TESLA STROPKOV do budoucnosti je optimalizace a rozšiřování spolupráce v oblasti zákazníckých produktů, dizajn nových výrobků, přizpůsobení technologie požadavkům zákazníků, rozvoj projektů pro zahraniční zákazníky v různých oblastech, které znamenají pro podnik další rozvoj a prosperitu.

   Současné postavení akciové společnosti a její vývoj neprobíhal sám od sebe. Za dosavadní úspěchy v produkci výrobního sortimentu patří poděkování nejen pracovnímu kolektivu firmy, ale i obchodním partnerům, zákazníkům a kooperujícím organizacím za dlouholetou vzájemnou spolupráci.

 

Foto závodu
 • akciová spoločnosť v súkromnom vlastníctve
 • dlhoročná tradícia výroby telekomunikačných zariadení, kovových a plastových komponentov a výrobkov
 • široká technologická základňa
 • nachádza sa v meste Stropkov na severovýchode Slovenska
mapka

Z histórie firmy:

 • 1960 - vznik  firmy,  ako  elektrotechnického  závodu v rámci koncernu TESLA Investičná elektronika,
 • 1980 - osamostatnenie závodu a zmena právnej formy na národný podnik a následne na koncernový  podnik,
 • 1991 -  zmena právnej formy na akciovú spoločnosť,
 • 1994 -  privatizácia  TESLA  STROPKOV,
 • 1996 -  získanie certifikátu na zavedený systém riadenia kvality podľa EN ISO 9001,
 • 2001 -  získanie certifikátu na zavedený systém riadenia kvality podľa ISO/TS 16949,
 • 2001 -  začiatok dodávok pre automobilový priemysel (konektory),
 • 2005 -  začiatok dodávok interiérových vzhľadových dielov pre automobilový priemysel,
 • 2007 -  získanie certifikátu na zavedený systém riadenia kvality podľa EN ISO 14 001
 • 2010 - 50. výročie založenia firmy

Veľkosť firmy:

 • Areál firmy:                127 575 m2
 • Budovy:                      30 552 m2
 • Výrobné priestory:        17 581 m2
 • Sklady:                        7 155 m2
 • Zamestnanci:               800

Naše kompetencie

 

 • sme certifikovaní podľa EN ISO 9001 - systém kontroly kvality od roku 1996
 • sme certifikovaní podľa ISO/TS 16949 - systém kontroly kvality od roku 2001
 • máme dlhoročné skúsenosti s dizajnom a produkciou plastových a kovových produktov
 • vlastníme internú nástrojáreň
 • Tesla Stropkov zaručuje kompletný výrobkový cyklus, od marketingu cez výskum a vývoj, dizajn a výrobu nástojov, produkciu (lisovňa plastov, lisovňa kovov a montáž), logistiku a predaj
 • oddelenie kvality zaručuje kvalitu vo všetkých úrovniach (od vstupnej kontroly po kontrolu finálneho produktu a testovanie i kontrolu validity produktov (v internom laboratoriu rovnako ako v kooperácii s externými laboratóriami)
 • máme projektové kompetencie - multifunkčný projektový tím určený na každý nový projekt    

Naša stratégia

 • pokračovať v rozvíjaní kooperácie s priemyselnými zákazníkmi,
 • zvyšovať naš podiel na dizajne nových zákazníckych produktov,
 • rozširovať podiel zákazníckych produktov,
 • pracovať na optimalizácii s naším zákazníkom,
 • prispôsobiť našu technológiu potrebám zákazníka.

 

Výskum a vývoj

 • vývoj mechanických komponentov a výrobkov,
 • vývoj elektrických a elektronických zariadení,
 • vývoj softvéru,
 • výroba vzorkov a prototypov,
 • testovanie v laboratóriach aj v prevádzkových podmienkach,
 • Pro Engineer, CATIA.

Technológia

Plast

 • vstrekovanie a vytláčanie výliskov na strojoch s uzatváracou silou 45 až 800t
 • tampónová potlač
 • montáž

Kov

 • plošné tvárnenie (lisovanie, ohýbanie, dierovanie, ťahanie, lemovanie) materiálov hrúbky 0,1 až 4mm na excentrických lisoch 6,3 až 160t
 • sústrúženie na sústružnických automatoch – spracovanie tyčí  2 až 20mm
 • galvanické pokovovanie (zinok, nikel)
 • nanášanie práškových farieb
 • montáž

Elektronika

 • výrobná linka pre piezokeramické dosky, montáž piezokeramických výrobkov
 • ručné osadzovanie dosiek plošných spojov
 • kompletná SMT technológia
 • pružné montážne systémy

Meracie, skúšobné a testovacie zariadenia pre celý cyklus výroby.    

 

Nástrojáreň

návrh a výroba

 • strižných a ohýbacích nástrojov,
 • vstrekovacích foriem,
 • montážných prípravkov,
 • nástrojov podľa požiadaviek zákazníka (lisovacích foriem na gumu, foriem pre liatie Zn-zliatín a Al-zliatín,
 • všetkých potrebných nástrojov  pre našu výrobu,

3D merací systém.

 

Certifikáty (RWTÜV Essen)

1996 - EN ISO 9001

2001 - ISO/TS 16949

2002 - EN ISO 9001:2000

2003 - ISO/TS 16949:2002

2006 - EN ISO 9001:2000

          ISO/TS 16949:2002

2007 - EN ISO 14 001

 

Naši zákazníci:

zákazníci

Tesla Stropkov - Čechy a.s. 2020