Průmyslový TP tlačítkový (krytí IP66)

Průmyslový telefonní přístroj je určen pro použití v těžkých pracovních podmínkách (vysoká vlhkost, hluk, prašnost, mechanické vlivy). Jeho instalace se doporučuje v průmyslových halách, strážnicích, ve skladech nebo v podzemních šachtách bez metanu. Vysoká úroveň hlasitosti vyzváněcího tónu a výrazná světelná signalizace zajišťují dostatečné upozornění i ve velmi hlučném prostředí.
 • Teplota prostředí: - 25°C až + 60°C

 • Stupeň krytí: IP 66

 

4FP 153 36 Funkce přístroje: 
4FP 153 36
 • přepínání impulsní volby a frekvenční volby (PULSE/DTMF) - možnost přechodného přepnutí během hovoru
 • opakování naposledy volaného čísla REDIAL
 • 3 přímé paměti - tlačítka M1, M2, M3
 • volba melodie a hlasitosti vyzvánění
 • regulace hlasitosti hovoru ve sluchátku
 • FLASH - 100, 285 ms
 • Pauza - 1 nebo 3 s
 • Možnost omezení odchozích volání nebo uzamčení číselnice

Externí příslušenství:

 • pobočné sluchátko 4FN 615 09.1
 • externí vyzváněč 4FE 606 11 resp. 12 (dle vyzváněcího napětí ústředny)
 
   
4FP 153 37 Funkce přístroje:
4FP 153 37
 • UB telefonní přístroj

Příjem hovoru:
Při příchozím volání telefon vyzvání a současně bliká LED dioda.
Po zdvihnutí sluchátka se uskuteční hovor.
Odchozí hovor:
Tento typ přístroje je bez číselnice (bez možnosti volby účastníka). Po zdvidnutí sluchátka se uzavře telefonní okruh. Způsob navázání spojení je závislý na telefonní ústředně, ke které je telefonní přístroj připojen.

Externí příslušenství:

 • pobočkové sluchátko 4FN 615 09.1
 • externí vyzváněč 4FE 606 11 resp. 12 (dle vyzváněcího napětí ústředny)

ÚB telefony jsou určeny k provozu pouze ve spolupráci s telefonní ústřednou typu „ÚSTREDNÁ BATÉRIA“ a v telefonní síti  pracuje zprostředkovaně! Základní funkcí je zprostředkované tiché duplexní hovorové spojení mezi dvěma účastníky. Spojení z účastnické stanice se uskuteční tak, že účastník vyzdvihne mikrotelefon (rozsvítí se LED), počká na přihlášení ústředny, kterou požádá o zprostředkování spojení.

   
4FP 153 27 Funkce přístroje
4FP 153 27

Krytí IP65

 • Příjem vyzváněcího signálu s hlasitostí 85 dB
 • Impulsní a frekvenční volba

 • Automatický přechod z impulsní volby na frekvenční (PULSE/TONE)

 • Opakování naposledy volaného čísla

 • 4 parametry paměti – tlačítka A, B, C, P (max. 17 čísel)

 • 10 nepřímých pamětí

 • Možnost zvýšení hlasitosti hovoru ve sluchátku o 6 dB

 • FLASH – 100, 250, 600 ms

 • Pauza – 4 s

Prohlášení o shodě
   

Tesla Stropkov - Čechy a.s. 2019