Nevýbušný telefonní přístroj

 

ExTel červený


Telefonní přístroj je určen pro použití v těžkých pracovních podmínkách (vysoká vlhkost, hluk, prašnost, mechanické vlivy) v prostředí s možností výskytu výbušné plynné či prachové atmosféry podle specifikace:

 • II2G Ex em [Ib]
 •  IIC T6 II2D Ex t IIIC T80°C, IP66
 •  IM2 Ex emb [Ib] I

 

Připojují se na analogovou linku telefonní ústředny s parametry 24 V – 60 V. Kryty telefonů ExTel jsou vyrobeny z materiálů, které zabraňují kumulaci elektrostatického náboje na povrchu přístroje. Vysoká úroveň hlasitosti vyzváněcího tónu a výrazná světelná signalizace zajišťují dostatečné upozornění i ve velmi hlučném prostředí.

 • Teplota prostředí: - 25°C až + 60°C
 • Stupeň krytí: IP 66
   
   
4 FP 153 32

Funkce přístroje:

 • přepínání impulsní a frekvenční volby (PULSE/DTMF) - možnost přechodného přepnutí během hovoru
 • opakování naposledy volaného čísla REDIAL
 • 3 přímé paměti – tlačítka M1, M2, M3
 • vyzváněcí signál max. 90dB – možnost volit 3 úrovně hlasitosti vyzvánění a 5 typů melodie
 • regulace hlasitosti hovoru ve sluchátku
 • FLASH – 100, 285 ms
 • pauza – 1 nebo 3 s
 • možnost omezení ochozích volání nebo uzamčení číselnice
 • mikrotelefonní šňůra chráněná kovovým pláštěm z oceli
 • možnost připojení pobočného sluchátka 4FN 615 09.2
 • možnost připojení přídavného zvonku 4FE 606 11(12)
 • rozměry: 245 x 225 x 129 mm hmotnost: 3,2 kg
4FP 153 32 
   
4 FP 153 33

Funkce přístroje:

 • UB telefonní přístroj Příjem hovoru.

Příjem hovoru

Při příchozím volání telefon vyzvání a současně bliká LED dioda.

Po zdvihnutí sluchátka se uskuteční hovor.

 

Odchozí hovor

Tento typ přístroje je bez číselnice (bez možnosti volby účastníka ).

Po zdvihnutí sluchátka se uzavře telefonní obvod.

Způsob navázání spojení je závislý na telefonní ústředně, ke které je telefonní přístroj připojen.

ÚB telefony jsou určeny k provozu pouze ve spolupráci s telefonní ústřednou typu „ÚSTREDNÁ BATÉRIA“ a v telefonní síti  pracuje zprostředkovaně! Základní funkcí je zprostředkované tiché duplexní hovorové spojení mezi dvěma účastníky. Spojení z účastnické stanice se uskuteční tak, že účastník vyzdvihne mikrotelefon (rozsvítí se LED), počká na přihlášení ústředny, kterou požádá o zprostředkování spojení.

4FP 153 33 
   

Tesla Stropkov - Čechy a.s. 2018