ELEKTRICKÉ ZÁMKY - EZ

   Elektrický zámek je určen pro otevírání jednokřídlých nebo dvoukřídlých dveří ze vzdáleného místa např. ze stanoviště vrátného, bytu, kanceláře atd. Uvolnění západky zámku může být provedeno tlačítkem domácího telefonu nebo zvlášť k tomu určeným tlačítkem. Montuje se do zárubně nebo na zakotvenou část dvoukřídlých dveří a upevňuje se pomocí šroubů. Vývody ovládacího vedení se přivádějí k horní části elektrického zámku, kde jsou umístěny připojovací svorky. Dveřní zámek musí být použitý s mechanizmem ovládatelným klíčem.

  V případech delšího vedení, tj. když odpor smyčky vodičů > 4 Ohmy, což způsobuje nespolehlivou činnost EZ, doporučujeme použít spínací modul EZ 4 FK 176 66.

 

 

Typ Popis Rozměry Napětí Provedení
mm střídavé stejnosměrné
4 FN 877 01 standardní střídavý bez aretace 24x100x61 6 – 8 V 0,6-0,8A  
4 FN 877 02 standardní střídavý s aretací 24x100x61 6 – 8 V 0,6-0,8A  
4 FN 877 03 standardní střídavý bez aretace 24x250x31 6 – 8 V 0,6-0,8A  
4 FN 877 11 standardní střídavý s nastav. výškou západky 24x250x31 6 – 8 V 0,6-0,8A  
4 FN 877 12 standardní střídavý s nastavitelnou západkou
a momentovým kolíkem
24x250x31 6 – 8 V 0,6-0,8A  
4 FN 877 13 standardní střídavý s nastavitelnou západkou
a mechanickým odblokováním
24x250x31 6 – 8 V 0,6-0,8A  
4 FN 877 14 standardní střídavý s nastavitelnou západkou, moment. kolíkem a mechan. odblokováním 24x250x31 6 – 8 V 0,6-0,8A  
4 FN 877 15 standardní univerzální bez aretace 20x100x31 8-12 V 350-400 mA 560-600 mA
4 FN 877 16 standardní univerzální s aretací 20x100x31 8-12 V 350-400 mA 560-600 mA
4 FN 877 17 se signalizací a bez aretace 20x100x31 10-12 V    max.230 mA
4 FN 877 18 se signalizací a s aretací 20x100x31 10-12 V   max.230 mA
4 FN 877 19 inverzní bez aretace 20x100x31 12 V-10%   max.170 mA
4 FN 877 20 inverzní s aretací 20x100x31 12 V-10%   max.170 mA
 

 

Elektrický zámek - EZ střídavý 4FN 877 01
Standardní elektrický zámek bez aretace.

Provozní napětí: 6 až 8 V stř., max. 0,8 A
Rozměry: 24x100x61 mm (š x v x h)
Hmotnost: 135 g
Provozní prostředí: -30°C až +40°C
4fn87701
Elektrický zámek - EZ střídavý 4FN 877 02
Elektrický zámek s aretací = s možností mechanického vyřazení zámku z funkce na určitou dobu pomocí páčky, která je umístěna z čelní strany elektrického zámku.

Provozní napětí: 6 až 8 V stř., max. 0,8 A
Rozměry: 24x100x61 mm (š x v x h)
Hmotnost: 135 g
Provozní prostředí: -30°C až +40°C
4fn87702
Elektrický zámek - EZ střídavý 4FN 877 03
Elektrický zámek, který je určen pro montáž do dveřní zárubně nebo na zakotvenou část dvoukřídlých dveří a to do rámů s malou hloubkou profilu. Provedení zámku je univerzální (pravé, levé) po přemontování čelní lišty. Elektrický zámek je bez aretace.

Provozní napětí: 6 až 8 V stř., max. 0,8 A
Rozměry: 24x250x31 mm (š x v x h)
Hmotnost : 225 g
Provozní prostředí: -30°C až +40°C
4fn87703
Elektrický zámek - EZ střídavý 4FN 877 11
Elektrický zámek s nastavitelnou západkou, který je určen pro montáž do dveřní zárubně nebo na zakotvenou část dvoukřídlých dveří a to do rámů s malou hloubkou profilu. Nastavitelná západka vymezuje vůli mezi dveřmi a zárubní o 3 mm. Provedení zámku je univerzální (pravé, levé) po přemontování čelní lišty. Elektrický zámek je bez aretace.

Provozní napětí: 6 až 8 V stř., max. 0,8 A
Rozměry: 24x250x31 mm (š x v x h)
Hmotnost : 225 g
Provozní prostředí: -30°C až +40°C
4fn87703
Elektrický zámek - EZ střídavý 4FN 877 12
Elektrický zámek s nastavitelnou západkou a momentovým kolíkem. Zámek je určen pro montáž do dveřní zárubně nebo na zakotvenou část dvoukřídlých dveří a to do rámů s malou hloubkou profilu. Nastavitelná západka vymezuje vůli mezi dveřmi a zárubní o 3 mm. K otevření - odjištění zámku stačí krátký elektrický impuls, kterým se zámek s momentovým kolíkem odjistí a tím je v otevřené poloze. Po průchodu dveřmi je zámek opět v  poloze zavřené.  Provedení zámku je univerzální (pravé, levé) po přemontování čelní lišty. Elektrický zámek je bez aretace.

Provozní napětí: 6 až 8 V stř., max. 0,8 A
Rozměry: 24x250x31 mm (š x v x h)
Hmotnost : 225 g
Provozní prostředí: -30°C až +40°C
4fn87703
Elektrický zámek - EZ střídavý 4FN 877 13
Elektrický zámek s nastavitelnou západkou a aretací. Zámek je určen pro montáž do dveřní zárubně nebo na zakotvenou část dvoukřídlých dveří a to do rámů s malou hloubkou profilu. Nastavitelná západka vymezuje vůli mezi dveřmi a zárubní o 3 mm. Provedení zámku je univerzální (pravé, levé) po přemontování čelní lišty. Elektrický zámek je s aretací, tj. s možností mechanického vyřazení zámku z funkce na určitou dobu pomocí páčky, která je umístěna z čelní strany elektrického zámku.

Provozní napětí: 6 až 8 V stř., max. 0,8 A
Rozměry: 24x250x31 mm (š x v x h)
Hmotnost : 225 g
Provozní prostředí: -30°C až +40°C
4fn87703
Elektrický zámek - EZ střídavý 4FN 877 14
Elektrický zámek s nastavitelnou západkou, momentovým kolíkem a aretací. Zámek je určen pro montáž do dveřní zárubně nebo na zakotvenou část dvoukřídlých dveří a to do rámů s malou hloubkou profilu. Nastavitelná západka vymezuje vůli mezi dveřmi a zárubní o 3 mm. K otevření - odjištění zámku stačí krátký elektrický impuls, kterým se zámek s momentovým kolíkem odjistí a tím je v otevřené poloze. Po průchodu dveřmi je zámek opět v  poloze zavřené.  Provedení zámku je univerzální (pravé, levé) po přemontování čelní lišty. Elektrický zámek je s aretací, tj. s možností mechanického vyřazení zámku z funkce na určitou dobu pomocí páčky, která je umístěna z čelní strany elektrického zámku.

Provozní napětí: 6 až 8 V stř., max. 0,8 A
Rozměry: 24x250x31 mm (š x v x h)
Hmotnost : 225 g
Provozní prostředí: -30°C až +40°C
4fn87703
Elektrický zámek - EZ univerzální (střídavý i stejnosměrný) 4FN 877 15
Standardní elektrický zámek s nastavitelnou západkou, bez aretace.
Použití: Elektrický zámek je určený pro otvírání jedno nebo dvoukřídlových dveří ze vzdáleného stanoviště (byt, kancelář, atd.). Uvolnění západky zámku může být provedeno tlačítkem domácího telefonu nebo zvláštním tlačítkem.

Standardní EZ zabezpečuje otevření dveří jen po dobu napěťového impulzu. To znamená, že stlačením příslušného tlačítka na domácím telefonu je EZ pod napětím a toto stlačení musí byt po dobu nutnou k přechodu dveřmi. 

4FN 877 15/K  EZ s krátkou lištou 20x100x31 mm (š x v x h)
4FN 877 15     EZ s dlouhou lištou 20x250x31 mm (š x v x h)

Provozní napětí: 8 – 12V  ~ max. 350-400 mA, = 560-600 mA
4FN 877 15 
Elektrický zámek - EZ  univerzální (střídavý i stejnosměrný) 4FN 877 16
Standardní univerzální s aretací.
Použití: Elektrický zámek je určený pro otvírání jedno nebo dvoukřídlových dveří ze vzdáleného stanoviště (byt, kancelář, atd.). Uvolnění západky zámku může být provedeno tlačítkem domácího telefonu nebo zvláštním tlačítkem.

Standardní EZ zabezpečuje otevření dveří jen po dobu napěťového impulzu. To znamená, že stlačením příslušného tlačítka na domácím telefonu je EZ pod napětím a toto stlačení musí byt po dobu nutnou k přechodu dveřmi. 

4FN 877 16/K  EZ s krátkou lištou 20x100x31 mm (š x v x h)
4FN 877 16     EZ s dlouhou lištou 20x250x31 mm (š x v x h)

Provozní napětí: 8 - 12 V ~ max. 350-400 mA, = 560-600 mA
4 FN 877 16 
Elektrický zámek - EZ stejnosměrný 4FN 877 17
Se signalizací otevřených dveří a bez aretace
Použití: Elektrický zámek je určený pro otvírání jedno nebo dvoukřídlových dveří ze vzdáleného stanoviště (byt, kancelář, atd.). Uvolnění západky zámku může být provedeno tlačítkem domácího telefonu nebo zvláštním tlačítkem.

Standardní EZ zabezpečuje otevření dveří jen po dobu napěťového impulzu. To znamená, že stlačením příslušného tlačítka na domácím telefonu je EZ pod napětím a toto stlačení musí byt po dobu nutnou k přechodu dveřmi. 

4FN 877 17/K  EZ s krátkou lištou 20x100x31 mm (š x v x h)
4FN 877 17     EZ s dlouhou lištou 20x250x31 mm (š x v x h)

Provozní napětí: 10-12V = max.230 mA
Rozměry: 20x100x31 mm (š x v x h)
4 FN 877 17 
Elektrický zámek - EZ stejnosměrný 4FN 877 18
Se signalizací a s aretací.
Použití: Elektrický zámek je určený pro otvírání jedno nebo dvoukřídlových dveří ze vzdáleného stanoviště (byt, kancelář, atd.). Uvolnění západky zámku může být provedeno tlačítkem domácího telefonu nebo zvláštním tlačítkem.

Standardní EZ zabezpečuje otevření dveří jen po dobu napěťového impulzu. To znamená, že stlačením příslušného tlačítka na domácím telefonu je EZ pod napětím a toto stlačení musí byt po dobu nutnou k přechodu dveřmi. 

4FN 877 18/K  EZ s krátkou lištou 20x100x31 mm (š x v x h)
4FN 877 18     EZ s dlouhou lištou 20x250x31 mm (š x v x h)

Provozní nap 10-12 V = max 230mA
4 FN 877 18 
Elektrický zámek - EZ stejnosměrný inverzní 4FN 877 19
Inverzní bez aretace
Použití: Elektrický zámek je určený pro otvírání jedno nebo dvoukřídlových dveří ze vzdáleného stanoviště (byt, kancelář, atd.). Uvolnění západky zámku může být provedeno tlačítkem domácího telefonu nebo zvláštním tlačítkem.

Inverzní EZ je při zapnutí elektrického napětí zablokovaný. EZ je v poloze „otevřeno“ po přerušení el. impulzu nebo při výpadku napájení celého systému. Po obnovení dodávky proudu jsou dveře uzavřeny.

4FN 877 19/K  EZ s krátkou lištou 20x100x31 mm (š x v x h)
4FN 877 19     EZ s dlouhou lištou 20x250x31 mm (š x v x h)

Provozní napětí: 12 V -10% = max. 170 mA
4 FN 877 19 
Elektrický zámek - EZ stejnosměrný inverzní 4FN 877 20
Inverzní s aretací a s nastavitelnou západkou.
Použití: Elektrický zámek je určený pro otvírání jedno nebo dvoukřídlových dveří ze vzdáleného stanoviště (byt, kancelář, atd.). Uvolnění západky zámku může být provedeno tlačítkem domácího telefonu nebo zvláštním tlačítkem.

Inverzní EZ je při zapnutí elektrického napětí zablokovaný. EZ je v poloze „otevřeno“ po přerušení el. impulzu nebo při výpadku napájení celého systému. Po obnovení dodávky proudu jsou dveře uzavřeny.

4FN 877 20/K  EZ s krátkou lištou 20x100x31 mm (š x v x h)
4FN 877 20     EZ s dlouhou lištou 20x250x31 mm (š x v x h)

Provozní napětí: 12 V -10% = max. 170 mA
4FN 877 15-20

 

Tesla Stropkov - Čechy a.s. 2018