Prohlášení o shodě / Certifikáty

Certifikáty jsou ve formátu PDF

EC Declaration of Conformity - (prohlášení o shodě)

   

Poznámka:

Veškeré dokumnenty nemusí být aktuální a v případě neaktuálního nebo chybějícícho dokumentu prosím pořádejte o jeho zaslání na kontaktu servis@teslastrokov.cz. Děkujeme.

 

Tesla Stropkov - Čechy a.s. 2018