Houkačky PIRATA

Houkačky PIRATA se používají jako akustické signální zařízení. 
Jsou spotřebičem I. třídy se stupněm krytí proti stříkající vodě - IP 54
Mohou pracovat nepřetržitě v rozmezí +/- 10% jmenovitého napětí 
o frekvenci 50 - 60 Hz.

Spolehlivě pracuje ve vnějších prostředích v teplotním rozsahu 
od -45°C do +55°C, prostředích vlhkých (do 97%) a báňských. 
Nesmí se používat v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých 
plynů, par, kapalin a v prostorách s nebezpečím požárů. 
Kryt houkačky neodolává organickým rozpouštědlům.

 

húkačka PiRÁTa 4FE 601 05

4 FE 601 09-15


 

Výkres.číslo  Napájecí napětí Frekvence
4 FE 601 09 6 V 50-60 Hz
4 FE 601 10 12 V 50-60 Hz
4 FE 601 11 24 V 50-60 Hz
4 FE 601 12 48 V 50-60 Hz
4 FE 601 13 60 V 50-60 Hz
4 FE 601 14 110 V 50-60 Hz
4 FE 601 15 220 V 50-60 Hz

 

Technické parametry:
  • maximální příkon 20 VA
  • maximální hlasitost 100 dB
  • teplotní rozmězí -25oC až 55oC
  • relativní vlhkost max. 97%
  • rozměry (š x hl. x v): 144 x 134 x 66 mm
  • hmotnost 0,98 kg

Houkačka se montuje na pevnou svislou podložku přes uchytávací otvory 
s průměrem 8,4 mm. 
Uvnitř je houkačka od výrobce vybavena zkušebními vodiči, které jsou 
pod krytem vyvedeny ke svorkovnici. 
Houkačka se nesmí připojovat ke svorkovnici pod napětím. 
Při montáži je zapotřebí zkušební vodiče odstranit.

Tesla Stropkov - Čechy a.s. 2017