Nevýbušná houkačka

Elektrické nevýbušné houkačky na střídavý proud se používají jako akustické signální zařízení v prostředích s nebezpečím výbuchu plynů, par a hořlavin. Jsou to prostředí zařazené do třídy M, P a S se skupinou vznícení E.

Konstrukční řešení elektrické nevýbušné houkačky spočívá ve vytvoření dvou samostatných pevných závěrů oddělených od sebe stěnou, které jsou vodivě spojené dvěma nevýbušnými průchodkami.

nevýbušná húkačka 4FE 601 05

4 FE 601 05

 

Nevýbušné průchodky slouží zároveň i jako svorkovnice pro připojení na vnější zdroj. Svorkovnicová část průchodek, horný kryt a spodní kryt se dvěma přírubovými vývodkami ( ČSN 35 7905.20 ) tvoří pevný závěr svorkovnicové části. V případě potřeby použití jednovývodkové houkačky je zapotřebí použít zaslepovací víko ( ČSN 35 7905.08 ) na zaslepení druhého vývodkového hrdla. Samotný elektromagnetický systém tvořený elektromagnetem a kotvou s táhlem je uložen v druhém pevném závěru, který je tvořen částí spodního krytu a montážním základem. Na spodním krytu je vnitřní a vnější zemnící svorka. Houkačka je určena pro montáž na stěnu, konzolu a pod., a to ve svislé poloze.

 

 

Výkres.číslo Napájací napětíFrekvenceTřída výbušnosti
4 FE 601 0324 V50 HzEExd, I/IIB T5
4 FE 601 04120 V50 HzEExd, I/IIB T5
4 FE 601 05230 V50 HzEExd, I/IIB T5

 

Technické parametry

 

 • max.příkon: 40 V
 • úroveň hluku ve vzdálenosti 5m od houkačky: 68dB
 • kmitočet tónu: 100 Hz
 • doba činnosti houkačky: max. 60 minut
 • spolehlivá činnost v rozmezí napětí pro jednotlivé houkačky:
  4 FE 601 05 : 170-250 V
 • klimatické podmínky:
  teplota -10°C až +40°C
  relativní vlhkost 100%
  rozměry (š x h x v) 129 x 204x 167mm
  hmotnost 2,5 kg
ATEX certifikát
ATEX
  ATEX certifikát
platný do
31.10.2020
  ATEX certificate
valid till: 31.10.2020

Tesla Stropkov - Čechy a.s. 2018