Dvojvodičový dorozumívací audiosystém 2-BUS

     Dvojvodičový dorozumívací systém tvoří domácí telefon, síťový zdroj a elektrický vrátný, resp. tlačítkové tablo. Hlavní součástí je hlavní elektrický vrátný, který plní funkci ústředny pro celý systém, zabezpečuje komunikaci a napájení. Vedlejší elektrický vrátný (max. 7) má z hlediska uživatele stejné vlastnosti jako hlavní (montuje se např. k zadní brance, na vchod z terasy, na vedlejší vchod a pod.). Výjimečnost dvojvodičového systému spočívá v tom, že všechny domácí telefony a vrátní jsou navzájem propojeny pouze dvěma vodiči, které slouží k vyzvonění - identifikaci, komunikaci i ovládání elektrického zámku.

     Výhodou 2-BUS audiosystému je vyšší komfort při instalaci systému i při jeho běžném užívaní. Velkým přínosem je též zavedení akustické signalizace spojovacích procesů, díky které má uživatel okamžitou informaci o stavu systému, jakožto i funkce interkomu. Dvojvodičový systém je vhodný pro domy hromadné bytové výstavby (pro max. počet 32 DT, u EV s číselnicí max. 120 DT), kde přináší možnost jednoduché komunikace, např. mezi domovníkem a nájemníky (případně mezi jednotlivými nájemníky. Využitím interkomu tak mohou komunikovat z pohodlí svého bytu, bez nutnosti osobního setkání a to bez použití placeného telefonního spojení. Systém najde uplatnění i v administrativních budovách s větším počtem firem, které nemají mezi sebou vybudovanou společnou pobočkovou ústřednu.


2-BUS

Základní komponenty 2-BUS audiosystému:

 • Elektrický vrátný resp. Tlačítkové tablo s účastnickými tlačítky či Tlačítkové tablo s kódovou volbou účastníka (v designu GUARD či KARAT)
 • Domácí telefon DT - 4FP 110 83 nebo 4FP 110 83/1C (s regulací hlasitosti vyzvánění), 4FP 211 03, ESO 4FP 211 23;
 • Elektrický zámek EZ střídavý - 4FN 877 01-03, 11-14 nebo stejnosměrný 4FN 877 15-20;
 • Síťový zdroj 4FP 672 57 (max. pro 100DT) či 4FP 672 49;
 • Přídavný zvonek k DT 4FN 605 22 (plast).
 • Telefonní spínač 4FN 216 25.16/2  

Základní technické vlastnosti :

 • plně duplexní komunikace mezi EV resp. TT a DT;
 • zábrana blokování celého EV trvalým stlačením některého účastnického tlačítka;
 • zábrana odposlechu (hlasová komunikace pouze s vyzvoněným DT);
 • možnost součinnosti více EV od více vchodů (1 hlavní EV a max. 7 vedlejších EV);
 • možnost vnitřní komunikace (interkom) s jinými DT;
 • tónová akustická signalizace spojovacího procesu (volná linka, vyzvánění, obsazení, porucha) 
  podobná spojovacím tónům známým z veřejné telefonní sítě;
 • ochrana proti zablokování komunikační sběrnice automatickým odpojením DT 
  po 30s resp. 60s nečinnosti a okamžitě po vyzvonění z EV resp. TT;
 • nejvyšší priorita volání pro hlavní EV (u hlavního vchodu);
 • spínání napájení pro elektrický zámek EZ pomocí relé, možnost použití různých elektrických zámků;
 • automatické rozpoznání potřebného elektrického zámku EZ pro otevření u systémů s více EV (vchody);
 • u EV s číselnicí možnost kódového otevírání elektrického zámku EZ;
 • časově omezené vyzvánění DT od EV na 5 vyzvonění (25s) po jednom stlačení tlačítka Ev resp. TT
 • ochrana napájecích obvodů komunikační sběrnice před náhodným zkratem;
 • identifikace tlačítka podsvícenou jmenovkou; tlačítko na EV pro podsvětlení má pro orientaci integrovanou LED diodu;
 • podsvětlení jmenovek během celé komunikace mezi EV a DT, jindy je podsvětlení časově limitováno;
 • akustická signalizace stlačeného tlačítka;
 • adresace DT podle účastnických tlačítek hlavního EV resp. TT  (4-místná logická adresa);
 • pružný číslovací systém (možnost přiřazení libovolného DT k libovolnému tlačítku TT beze změn v instalaci systému);
 • skryté programovací tlačítko pro přiřazení adresy (v EV resp. TT i v DT);
 • dva způsoby přiřazení adresy DT (z hlavního EV resp. TT nebo z DT);
 • identifikace vlastní adresy pomocí tónů ve sluchátku DT;
 • 2 až 4 paralelní DT pod jednou adresou (v jednom bytě, domě, kanceláři); pro interní komunikaci mají i vedlejší DT každý své číslo;
 • základní délka hovoru DT - EV 30 s, DT - DT 60 s;
 • programově nastavitelná doba odblokování EZ podle požadavků zákazníka standardně nastavena na 7s;
 • možnost modulové výstavby tlačítkových tabel z jednotlivých modulů 
  (EV 2tl., 5-ti a 10-ti tlač. panely TP, zámková lišta ZL, montážní rám (EV a 1-3 TP), stříška nad nebo pod omítku);
 • napájení ze stejnosměrného zdroje 18-24 V (4FP 672 49);
 • přenos hlasu a dat do stejné sběrnice;
 • dvojvodičová komunikační sběrnice pro připojení do systému;
 • funkci bytového zvonku plní DT - různé vyzvánění podle původu vyzvonění (EV, jiný DT, bytové tlačítko);
 • automatické připojení naposledy vyzvoněného DT k EV;
 • upozornění účastníků hovoru tónem před uplynutím doby 30s resp. 60s; možnost prodloužení hovoru o dalších 
  30s resp. 60s krátkým stlačením vidlicového přepínače DT;
 • upozornění na uvolnění sběrnice po pokusu o interkomové spojení při obsazené sběrnici;
 • akustické návěští melodickým vyzváněním; možnost naprogramování jiných jednotónových melodií (dle podkladů);
 • dálkové napájení domácích telefonů po dvojvodičové sběrnici z hlavního EV resp. TT
 • nízká proudová spotřeba v klidovém stavu;
 • provozní teplota EV resp. TT -25° až +50°.

Tesla Stropkov - Čechy a.s. 2016