TESLA Stropkov, a.s.
Výstavba tlačítkových tabel
KARAT, GUARD
(4+n, 2-BUS a VIDEO)

Vyber systém
Počet účastníků
Modul popisný (malý)
 Modul kódového zámku
 Barva
Vyber verzi
 127mm
68mm 127mm